Postland is een eigentijds muziekcollectief gebaseerd in Utrecht. De kern bestaat uit vijf gelijkgestemde musici die hun sporen al rijkelijk hebben verdiend in het Nederlandse en internationale muzieklandschap. Binnen Postland cureren zij veelvormige projecten, waarbij ze nieuwsgierig de mogelijkheden van de muziek aftasten en vaak de verbinding zoeken met andere culturele en maatschappelijke bewegingen.
Agenda

Projecten
Nieuwsbrief
Steun ons
Email

ANBI • Naam van de instelling: Stichting Postland
 • RSIN/BSN: 861838713
 • Contactgegevens: Grave van Solmsstraat 17, 3515 EN Utrecht, + 31 (0) 6 176 880 73
 • Doelstelling: het initiëren en realiseren van (muziek)voorstellingen en producties met (voornamelijk hedendaags kamer-) muziekrepertoire rond een basisbezetting. Het streven is om een breed publiek aan nieuwe, actuele muziek te verbinden, in het bijzonder de inwoners van de stad Utrecht.
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van activiteiten van (Ensemble) Postland, zoals het organiseren en spelen op concerten en concerttournees, muziek(theater)producties, produceren van cd's en/of video's, verstrekken van compositie- en arrangeeropdrachten, organiseren van evenementen, festivals, cursussen en lessen .
  De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Beleidsplan
 • Jaarverslag 2022
 • Bestuur:
  • Maria Wüst (voorzitter)
  • René van der Kolk (secretaris)
  • Coen van Walbeek (penningmeester)
 • Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuurs-activiteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen.